top of page

PRIVACYBELEID

1. Studio Cocon is verwerker en verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Studio Cocon: Lilith Rouffa, KBO-nr. 0665.895.397, maatschappelijk adres te Boelaerlei 121 bus 4, 2140 Borgerhout, vestigingsadres te Kleine Beerstraat 53, 2018 Antwerpen, info@studiococon.be, +32 485 697 135.

2. Persoonsgegevens bestaan uit informatie zoals bijvoorbeeld je naam in combinatie met je geboortedatum, foto’s en video’s waarop je herkenbaar staat afgebeeld. 

3. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 en de Europese algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016. 

4. Via verschillende kanalen worden er persoonsgegevens verwerkt door Studio Cocon.

4.1. Gegevens verkregen via website bezoeken aan www.studiococon.be; surf- en klikgedrag met behulp van cookies. Het gaat om gegevens die jouw browser standaard naar elke bezochte website verstuurt. Daarmee bedoelen we je IP-adres, regio en of je dit doet via een smartphone of een desktop. Deze gegevens zijn niet te koppelen aan de identificatie van een persoon. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken welke pagina’s op de website bekeken worden en hoe lang.

4.2. Bij gebruik van contactformulieren worden enkel je naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer verwerkt voor administratieve doeleinden.

 

4.3. Bij inschrijving op de nieuwsbrief wordt een dubbele opt-in vereist. Via de statistieken van het e-mailmarketing programma wordt inzichtelijk hoe vaak en door wie de nieuwsbrieven worden gelezen, en welke gekoppelde links worden geopend. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan via de link onderaan iedere nieuwsbrief of door te mailen naar info@studiococon.be.

4.4. Een klant kan zelf een profiel aanmaken op de website of via de Wix App om vervolgens te registreren bij Studio Cocon. Mits  toestemming kan een klanten profiel worden aangemaakt door de studio. Voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant wordt er gevraagd naar naam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, eventuele medische bijzonderheden. De gegevens kan de klant via de eigen account aanpassen en opvragen. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar(es) en Studio Cocon. 

4.5. Er wordt waar nodig uitdrukkelijke toestemming gevraagd aan de klant indien er beeldmateriaal wordt verzameld waarin de klant herkenbaar op voorkomt met oog op intern en/of extern gebruik (op de website, sociale media, publiciteit, marketing,...). 

4.6. Studio Cocon heeft toegang tot statistieken betreffende surf- en klikgedrag op de sociale media via profielen op Facebook, Instagram, LinkedIn,…

5. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt voor de uitvoering van de overeenkomst; yogales geven, klantenadministratie, verwerking marktstudies en om de klant te informeren over wijzigingen in het aanbod.

6. Gegevens aan derde: Studio Cocon deelt gegevens alleen met derden met voorafgaande toestemming, tenzij tot afgifte gehouden te zijn op grond van een wettelijke bepaling of in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door overname of fusie. Daarbij spant Studio Cocon zich in de klant hiervan op de hoogte te stellen per e-mail of een bericht op de website van Studio Cocon. Het gaat om gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoer van diensten, bijvoorbeeld gegevensuitwisseling met een betaalprovider of e-mail programma.

7. De klant geeft waar nodig aanvullend uitdrukkelijk toestemming voor elke verwerking van diens persoonsgegevens door Studio Cocon, ook voor wat betreft gevoelige gegevens (fysieke of mentale gezondheid van de klant), indien zij worden verstrekt, gezien de relevantie ervan voor de dienstverlening door Studio Cocon.

8. Je hebt het recht om je persoonsgegevens op te vragen en te wijzigen. Je kunt alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap en reservaties, terugvinden en bewerken via jouw account op de website. 

9. Termijn: je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de studio of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

  

10. Mocht Studio Cocon besluiten het Privacybeleid te wijzen, dan worden deze wijzigingen meteen opgenomen in dit document. Indien er wijzigingen worden aangebracht wordt u geïnformeerd per mail of via vermelding op de website.

11. Beschermingsmaatregelen. De gegevens die je aanlevert worden geregistreerd in vergrendelde documenten en mailinglijsten. Deze wordt minstens om de 6 maanden een back-up gemaakt  Ze zijn alleen door de eigenaar/ docent van Studio Cocon toegankelijk en inzichtelijk. Gegevens worden niet zomaar gewijzigd of gewist

VRAGEN PRIVACYBELEID 

Heb je vragen of verzoeken die betrekking hebben op het Privacybeleid van Studio Cocon? Laat ons dit weten door een bericht te sturen naar info@studiococon.be.

bottom of page